ico_doorstroming.png
VISIE DOORSTROMING MET DOEL A-KERN

Een goede doorstroming van jeugdvoetballers naar het eerste elftal ( A-Kern ) uiteraard is dat onze doelstelling.
In de huidige maatschappij is bovenstaande doelstelling een belangrijk aspect om je als club het hoofd boven water te houden.
Hierbij moeten we wel de nodige aandacht vestigen op verschillende aspecten welke deze leeftijdscategorie met zich meebrengt.
De opgroeiende jeugd heeft een scala aan keuzes en andere vermakelijkheden om zich te vermaken of sport te bedrijven. Eén van deze aspecten is de “ik” maatschappij of de verdere individualisering.
Deze leeftijd behoeft de nodige aandacht en aanpak. Het zijn tenslotte die spelers die onze club het voortbestaan kunnen waarborgen.
De stap vanuit de hoogste jeugd naar de A-Kern is vaak een te grote stap. Speciaal daarom is er ons Beloften team met als voorname doelstelling de doorstroming van de oudere jeugdspelers te laten wennen aan het seniorenvoetbal.

VOORWAARDEN GOEDE DOORSTROMING

Om de doelstelling te bereiken zijn wel een aantal belangrijke voorwaarden nodig. Er moet een draagvlak zijn in de zin dat er voldoende communicatie tussen de betrokken partijen optimaal moet zijn. Doorstromen van spelers omdat de speler belangrijker is dan het geheel, niet altijd zo evident om als opleider dat correct in te schatten en effectief uit te voeren. Belangrijk is dat de voorwaarden goed gekend zijn

 • Men moet werken volgens een vastgesteld technisch beleid.

 • Men moet beschikken over een goede organisatie

 • Men moet beschikken over voldoende trainingsmogelijkheden

 • Men moet beschikken over goed opgeleide en bekwame opleiders

 • Men moet spelers regelmatig kunnen evalueren. 

Ons doorstromingsbeleid ondersteunen we door het hanteren van 5 basisregels:

 1. We wensen een transparant en duidelijk beleid inzake samenstelling van de A-kern te hanteren.
  Onze A-kern bestaat uit 16 veldspelers (aangetrokken spelers) + 4 youngsters vanuit onze eigen opleiding + 3 doelmannen (indien mogelijk eveneens 1 doelman vanuit de eigen opleiding)

 2. A-kern & kern beloften / U19 trainen op dezelfde trainingsmomenten. 
  Dit vergemakkelijkt niet enkel de communicatie tussen de betrokken opleiders enerzijds inzake afspraken maar zorgt ervoor dat spelers van beloften / U19 makkelijk kunnen doorgeschoven worden naar de A-kern

 3. A-kern & kern beloften / U19 werken volgens dezelfde periodiseringsmomenten en cycli.

 4. Voor onze kern van onze beloften hanteren we een leeftijdsgrens van max 21 jaar

 5. De sportieve cel van de A kern en de Denkcel Opleidingen komen tweemaandelijks samen om de clubindicatoren qua doorstroming op te volgen

 

INTERNE DOORSTROMING OP INTERPROVINCIAAL – REGIONAAL NIVEAU

Een jeugdspeler krijgt bij ons een “contract” voor 1 seizoen. Indien – langs beide zijden – aan de noodzakelijke voorwaarden (zie evaluatie en intern reglement) wordt voldaan, wordt het “contract” met de jeugdspeler verlengd voor 1 seizoen. Een jeugdspeler wordt na afloop van het seizoen X ingedeeld in een opleidingskern volgens de hem toegedichte kwaliteiten tijdens de eindevaluatie. Vanaf de start van het nieuwe seizoen X + 1 behoort hij / zij dan tot de betrokken opleidingskern 

INTERNE DOORSTROMING OP INTERPROVINCIAAL NIVEAU < DOORSCHUIVEN

Een speler op interprovinciaal niveau kan een zodanige sportieve ontwikkeling kennen dat hij / zij te weinig ontwikkelingsmomenten kent bij zijn / haar eigen leeftijdsgroep. Dit selectiebeleid voor de deze zogenaamde SHOUTING TALENTS houdt in dat kwalitatief en / of sterke spelers op het hoogst mogelijke niveau moeten kunnen trainen én spelen.