ico_functieprofielen.png

Zonder duidelijke omschrijving van een functie kan je geen degelijke bestuur uitvoeren, daarom hebben wij onze functies duidelijk beschreven. Hieronder enkele korte beschrijvingen, volledige beschrijvingen kan je op aanvraag verkrijgen.

FUNCTIEPROFIEL: ADMINISTRATIEF VERANTWOORDELIJKE JEUGDOPLEIDING ( AVJO )

Profielschets:

 • Communicatief, kindvriendelijk, sociaal vaardig, correct, punctueel, eerlijk en enthousiast

 • Kent de basis van Microsoft Office en kan werken met Soccer Online

De administratief verantwoordelijke jeugdopleidingen (AVJO) zorgt voor een directe en indirecte dienstverlening aan ouders, spelers, opleiders en “klanten” van RFC Wetteren. De AVJO helpt mensen op een adequate manier, Hij kent de structuur en het organigram van de club. Hij geeft geen kritiek over de club en zijn medewerkers aan externen, Hij ventileert kritiek op de werking tijdens de overlegmomenten.


FUNCTIEPROFIEL: VERANTWOORDELIJKE FOOT OFFICE

Profielschets:

 • Communicatief, kindvriendelijk, sociaal vaardig, correct, punctueel, eerlijk, enthousiast en klantvriendelijk

 • Kent de basis van Microsoft Office en kan werken met Soccer Online

De verantwoordelijke van Foot Office organiseert, plant en coördineert in hoofdzake die activiteiten die noodzakelijk zijn om een optimale trainings-en wedstrijdomkadering te creëren. Hij is met het oog op een goede organisatie aanwezig tijdens de wedstrijden in het weekend en bij uitbreiding tijdens wedstrijden in de week. Hij is de hoofdverantwoordelijke van de begeleiders. Hij helpt mensen op een adequate manier, hij kent de structuur en het organigram van de club. Hij geeft geen kritiek over de club en zijn medewerkers aan externen, hij ventileert zijn kritiek op de werking tijdens de overlegmomenten.

 

FUNCTIEPROFIEL: TVJO (HOOFD JEUGDOPLEIDING)

Minimum diploma UEFA-B diploma (bij voorkeur UEFA-A)

 • Bij voorkeur getuigschrift TVJO

 • Brede, relevante voetbal-technische werkervaring met goede, aantoonbare resultaten

 • Communicatief, initiatief nemend, creatief, coördinerend, natuurlijk leiderschap, sociaal ingesteld


De TVJO is belast met het opstellen, toepassen en controleren van het totale sporttechnische beleid
van de jeugdafdeling van U8 t/e/m U17. Hij/zij is de bindende factor m.b.t. de coördinatie van de
dagelijkse gang van zaken. Hij bewaakt de werking van de missie en visie van de club RFC Wetteren.
De TVJO is eindverantwoordelijk voor de optimalisatie van de kwaliteit van het opleidingsbeleid.
Hij/zij zoekt oplossingen voor de meest voorkomende sportieve problemen. De TVJO wordt in zijn taak bijgestaan
door jeugdcoördinatoren die elk belast zijn met de dagelijkse gang van zaken van onder-, midden- of bovenbouw.

 

FUNCTIEPROFIEL: ASSISTENT TVJO

Profielschets:

 • Minimum diploma getuigschrift B diploma (bij voorkeur UEFA-B)

 • Brede, relevante voetbal-technische werkervaring

 • Communicatief, initiatief nemend, creatief, coördinerend, natuurlijk leiderschap, sociaal ingesteld

 • Ondersteunt de TVJO in zijn initiatieven

 • Houdt samen met TVJO toezicht op uitvoering jeugdopleidingsplan.

 • Stuurt trainers bij om jeugdopleidingsplan te verwezenlijken

 • Bemiddelt bij knelpunten met ouders.

 • Regelt mede invulling trainers/afgevaardigden voor het komende seizoen

 • Maakt deel uit van de cel sportief beleid (cf. cel sportief beleid)

 • Bespreekt er doorstroming van jeugdspelers naar ruime kern

 • Bepaalt mee invulling van transferbeleid

 • Ziet mee toe op profiel van hoofdtrainer

 

FUNCTIEPROFIEL: COÖRDINATOR BOVENBOUW

Profielschets:

 • Diploma opleidersschool min UEFA B

 • Communicatief, initiatief nemend, creatief, coördinerend, natuurlijk leiderschap, sociaal ingesteld

De coördinator Bovenbouw is verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van U14 tem U17 (11<>11 formatie). Hij is samen met de andere coördinatoren en visieverantwoordelijke verantwoordelijk voor de uitvoering, de controle en de nazorg van de visie en de missie van de jeugdopleiding van RFC Wetteren. Hij kent de betrokken leeftijdsgroep door en door (problematiek puberteit). Net zoals de opleiders binnen Bovenbouw beantwoordt hij aan het volgende profiel:

 • Hij/zij is op de eerste plaats heel eerlijk en consequent in de hantering van regels

 • Hij/zij beschikt over kennis en inzicht in de basisprincipes van het gespeelde concept

 • Hij/zij werkt enthousiast, vriendelijk en motiverend

 • Hij/zij stimuleert creativiteit en de individuele actie

 • Hij/zij stimuleert de spelers met positieve kritiek

 • Hij/zij geeft niet om wedstrijdresultaten, hij geeft om individuele resultaten

 • Hij/zij geeft zelf het goede voorbeeld

 

FUNCTIEPROFIEL: COÖRDINATOR MIDDENBOUW

Profielschets:

 • Diploma opleidersschool min getuigschrift B

 • Communicatief, initiatief nemend, creatief, coördinerend, natuurlijk leiderschap, sociaal ingesteld

De coördinator Middenbouw is verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van U10 en U13 (8<>8 formatie). Hij is samen met de andere coördinatoren en visieverantwoordelijke verantwoordelijk voor de uitvoering, de controle en de nazorg van de visie en de missie van de jeugdopleiding van RFC Wetteren. Hij heeft de spelersgroepen van de Gouden Leeftijd in handen, hij kent deze leeftijdsgroep dan ook door en door. Net zoals de opleiders binnen Middenbouw beantwoordt hij aan het volgende profiel:

 • Hij/zij werkt enthousiast, vriendelijk en motiverend

 • Hij/zij stimuleert creativiteit en de individuele actie

 • Hij/zij stimuleert de kinderen met positieve kritiek

 • Hij/zij stelt vragen aan de spelers, hij betrekt hen bij de voetbalfilosofie

 • Hij/zij beschikt over voldoende tactische kennis binnen een 8<>8 formatie

 • Hij/zij is consequent in de hantering van regels

 • Hij/zij weet de spelertjes te “raken”

 • Hij/zij geeft de spelertjes de ruimte om zichzelf te ontplooien

 • Hij/zij geeft niet om wedstrijdresultaten, hij geeft om individuele resultaten

 • Hij/zij beschikt zelf over de nodige technische vaardigheden

 

FUNCTIEPROFIEL: COÖRDINATOR ONDERBOUW

Profielschets:

 • Diploma opleidersschool getuigschrift B

 • Communicatief, initiatief nemend, creatief, coördinerend, natuurlijk leiderschap, sociaal ingesteld

De coördinator Onderbouw is verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van U8 en U9. Hij is samen met de andere coördinatoren en visieverantwoordelijke verantwoordelijk voor de uitvoering, de controle en de nazorg van de visie en de missie van de jeugdopleiding van RFC Wetteren. Hij heeft de jongste voetballers in zijn handen, hij kent deze leeftijdsgroep door en door. Hij werkt op regelmatige tijdstippen op het terrein met de spelers om de voeling met de jeugdspelers niet te verliezen. Net zoals de opleiders binnen Onderbouw beantwoordt hij aan het volgende profiel:

 • Hij/zij is een kameraad voor de kinderen

 • Hij/zij is vriendelijk, motiverend en enthousiast

 • Hij/zij treedt voornamelijk op als begeleider, niet als “tactisch genie”

 • Hij/zij leeft zich in de leefwereld van de allerjongsten in

 • Hij/zij garandeert speelgelegenheid voor iedereen

 • Hij/zij geeft de spelertjes de ruimte om zichzelf te ontplooien

 • Hij/zij geeft niet om wedstrijdresultaten, hij geeft om individuele resultaten

 • Hij/zij stimuleert creativiteit en de individuele actie

 • Hij/zij stimuleert de kinderen met positieve kritiek

 • Hij/zij is consequent in de hantering van regels

 

FUNCTIEPROFIEL: OPLEIDER BOVENBOUW

Algemeen:

Een jeugdopleider van de Bovenbouw geeft sportieve leiding aan een team uit de leeftijden U14 tem U17. Hij is verantwoordelijk voor de totstandkoming, het geven en de evaluatie van de trainingen onder zijn leiding (trainen). Hij kent de betrokken leeftijdsgroep door en door (problematiek puberteit). Hij begeleidt zijn jeugdspelers op een positieve manier (opvoeden) tijdens wedstrijden (coachen). Hij is een uithangbord voor onze club, in deze zin stelt hij zich ook op. Hij heeft actief oog voor de spelers van de tegenpartij in functie van het aantrekken van nieuw talent. Hij legt direct verantwoording af aan de coördinator van Bovenbouw en hij legt indirect verantwoording af voor zijn functioneren aan de Denkcel Opleidingen op basis van het geschetste profiel als opleider Bovenbouw.

Profielschets:

• Diploma opleidersschool UEFA B
• Communicatief, kindvriendelijk, sociaal vaardig
• Als opleider van Bovenbouw beantwoordt hij aan het volgende profiel:

 • Hij/zij is op de eerste plaats heel eerlijk en consequent in de hantering van regels

 • Hij/zij beschikt over kennis en inzicht in de basisprincipes van het gespeelde concept

 • Hij/zij werkt enthousiast, vriendelijk en motiverend

 • Hij/zij stimuleert creativiteit en de individuele actie

 • Hij/zij stimuleert de spelers met positieve kritiek

 • Hij/zij geeft niet om wedstrijdresultaten, hij geeft om individuele resultaten

 • Hij/zij geeft zelf het goede voorbeeld

 

FUNCTIEPROFIEL: OPLEIDER MIDDENBOUW

Algemeen:

Een jeugdopleider van de Middenbouw geeft sportieve leiding aan een team uit de leeftijden U10-U11-U12-U13. Hij is verantwoordelijk voor de totstandkoming, het geven en de evaluatie van de trainingen onder zijn leiding (trainen). Hij heeft een spelersgroep van de Gouden Leeftijd in handen, hij kent deze leeftijdsgroep dan ook door en door. Hij begeleidt zijn jeugdspelers op een positieve en kindvriendelijke manier (opvoeden) tijdens wedstrijden (coachen). Hij is een uithangbord voor onze club, in deze zin stelt hij zich ook op. Hij heeft actief oog voor de spelers van de tegenpartij in functie van het aantrekken van nieuw talent. Hij legt direct verantwoording af aan de coördinator van de Middenbouw en hij legt indirect verantwoording af voor zijn functioneren aan de Denkcel Opleidingen op basis van het geschetste profiel als opleider Middenbouw.

Profielschets:

 • Diploma opleidersschool getuigschrift B

 • Communicatief, kindvriendelijk, sociaal vaardig

 • Als opleider van Middenbouw beantwoordt hij aan het volgende profiel:

 • Hij/zij werkt enthousiast, vriendelijk en motiverend

 • Hij/zij stimuleert creativiteit en de individuele actie

 • Hij/zij stimuleert de kinderen met positieve kritiek

 • Hij/zij stelt vragen aan de spelers, hij betrekt hen bij de voetbalfilosofie

 • Hij/zij beschikt over voldoende tactische kennis

 • Hij/zij is consequent in de hantering van regels

 • Hij/zij weet de spelertjes te “raken”

 • Hij/zij geeft de spelertjes de ruimte om zichzelf te ontplooien

 • Hij/zij geeft niet om wedstrijdresultaten, hij geeft om individuele resultaten

 • Hij/zij beschikt over de nodige technische vaardigheid

 

FUNCTIEPROFIEL: OPLEIDER ONDERBOUW

Algemeen:

Een jeugdopleider van Onderbouw geeft sportieve leiding aan een team uit de leeftijden U8 en U9.
Hij is verantwoordelijk voor de totstandkoming, het geven en de evaluatie van de trainingen onder zijn leiding (trainen).
Hij heeft de jongste voetballers in zijn handen, hij kent deze leeftijdsgroep door en door. Hij begeleidt zijn jeugdspelers op een positieve en kindvriendelijke manier (opvoeden) tijdens wedstrijden (coachen).
Hij is een uithangbord voor onze club, in deze zin stelt hij zich ook op. Hij heeft actief oog voor de spelers van de tegenpartij in functie van het aantrekken van nieuw talent.
Hij legt direct verantwoording af aan de coördinator van de Onderbouw en hij legt indirect verantwoording af voor zijn functioneren aan de Denkcel Opleidingen op basis van het geschetste profiel als opleider Onderbouw.

Profielschets:

 • Hij/zij is een kameraad voor de kinderen

 • Hij/zij is vriendelijk, motiverend en enthousiast

 • Hij/zij treedt voornamelijk op als begeleider, niet als “tactisch genie”

 • Hij/zij leeft zich in de leefwereld van de allerjongsten in

 • Hij/zij garandeert speelgelegenheid voor iedereen

 • Hij/zij geeft de spelertjes de ruimte om zichzelf te ontplooien

 • Hij/zij geeft niet om wedstrijdresultaten, hij geeft om individuele resultaten

 • Hij/zij stimuleert creativiteit en de individuele actie

 • Hij/zij stimuleert de kinderen met positieve kritiek

 • Hij/zij is consequent in de hantering van regels

 

FUNCTIEPROFIEL: JEUGDKEEPERTRAINER

Profielschets:

 • In het bezit van diploma jeugdkeeperstrainer of voldoende ervaring keeperstrainer

 • Ervaring met jeugdvoetbal.

 • Communicatief, initiatief nemend, creatief, coördinerend, natuurlijk leiderschap, sociaal ingesteld

Algemeen:

De jeugdkeeperstrainer is verantwoordelijk voor de specifieke opleiding van onze doelwachters van U8 tem U19

FUNCTIEPROFIEL: AFGEVAARDIGDE

Algemeen
Een Begeleider van een team organiseert en coördineert in hoofdzaak die activiteiten die noodzakelijk zijn om een optimale wedstrijdsituatie te creëren.

Hij/zij is vooral verantwoordelijk voor de extra-sportieve begeleiding van zijn team en de algemene afhandeling van een wedstrijd.
Hij/zij begeleidt de jeugdspelers op een positieve en kindvriendelijke manier(opvoeden).
Hij/zij onthoudt zich van coachen tijdens wedstrijden. De begeleider is een uithangbord voor onze club, in deze zin stelt hij/zij zich ook op. De begeleider heeft bij voorkeur een cursus EHBSO achter de rug. Als begeleider beantwoordt hij/zij aan het volgende profiel:

 • Communicatief, kindvriendelijk, sociaalvaardig, correct, punctueel

 • De begeleider werkt enthousiast, vriendelijk en motiverend

 • De begeleider laat zich niet verbaal opmerken tijdens de wedstrijd

 • De begeleider is consequent in de hantering van regels

 • De begeleider is aangesloten bij onze club RFC Wetteren.

 • Hij/Zij drinkt géén alcoholische dranken voor en tijdens de wedstrijd.