boys1.png

Spelersraad RFC Wetteren

De basis van een goed functionerende voetbalclub wordt gevormd door de vrijwilligers binnen een club. Daarom is het van groot belang dat voldoende aandacht wordt besteed aan ook deze doelgroep "spelersraad"

Doelstelling

 • De spelersraad is een middel om de jeugdspelers (U13 tot en met U19) medezeggenschap te geven binnen de jeugdopleiding van RFC Wetteren.

 • De primaire taak van de spelersraad is om een brug te vormen tussen het jeugdbestuur, de sportieve cel en de verschillende spelersgroepen.

 • De spelersraad zal er voor zorgen dat het jeugdbestuur en de sportieve cel nog beter geïnformeerd worden omtrent actuele wensen, vragen en mogelijke knelpunten binnen de verschillende lichtingen of zaken binnen de club.

 • De ideeën en de voorstellen tot initiatieven, afkomstig van de jeugdspelers, kunnen rechtstreeks met andere lichtingen, jeugdbestuur en sportieve cel besproken worden.

 • De spelersraad heeft een adviserende rol waarbij ze rekening houdt met het jeugdbeleidsplan en de clubbelangen.

 • Het jeugdbestuur en/of de sportieve cel kunnen in bepaalde gevallen de spelersraad om advies vragen.

 • De definitieve besluitvorming is in handen van het jeugdbestuur en de denkcel opleidingen.

Functionering

 • De spelersraad vergadert drie keer per jaar (herfstvakantie, kerstvakantie en krokusvakantie). Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt.

 • Tijdens deze vergaderingen kunnen er zowel door het jeugdbestuur, de sportieve cel als door de spelersvertegenwoordiging agendapunten ingebracht worden.

 • Elke leeftijdscategorie heeft een eigen vertegenwoordiger. De aanvoerder van iedere lichting zetelt in de spelersraad. De tweede aanvoerder vervangt hem bij afwezigheid.

 • De aanvoerder en de tweede aanvoerder polsen bij de medespelers of er opmerkingen, suggesties of knelpunten zijn die kunnen worden voorgelegd op de spelersraad.

 • De spelersraad wordt voorgezeten door de verantwoordelijke van de Ouderraad en/of een lid van de denkcel. Het is geenszins de bedoeling dat de verantwoordelijke van de Ouderraad en/of lid van de DO de vergadering "sturen".

 • De verantwoordelijke van de Ouderraad verzamelt alle agendapunten en stuurt 1week voor aanvang van de vergadering de te bespreken onderwerpen door naar alle leden van de spelersraad.

 • Aan het begin van ieder seizoen kan de samenstelling van de spelersraad veranderen.

 

De kapiteins werden democratisch en anoniem verkozen door de ganse spelersgroep en de opleiders

 

Samenstelling:

Verantwoordelijke:

Contactgegevens Chris Van Der Guchten: kris.vander.guchten@agricola.be