top of page
ico_sociaalmaatschappelijk.png

Sociale en maatschappelijke ondersteuning

Voetbal en studies


RFC Wetteren streeft naar een optimalisatie van de slaagkansen van onze jeugdspelers op studiegebied.
Vanaf het secundair onderwijs willen wij zoveel mogelijk spelers helpen om een A-attest te behalen.

Wij willen dit doen door :

 • Aanpassen van het trainingsschema tijdens examenperiodes

 • Het gewettigd afwezig zijn van trainingen ifv de studies, zodat de spelers daarvoor geen sancties krijgt zoals het niet mogen aantreden in de wedstrijd

 • Er is geen aanbod voor meisjes als dusdanig om als team aan te treden in competitie, doch verwelkomen wij graag meisjes om mee te spelen in onze jongensteams

 • Voetbalaanbod en/of initiatieven voor G-sport zijn op heden niet aanwezig
  Wij refereren hiervoor naar onze Wetterse collega’s van KVVE Massenemen die daarin een zeer degelijke uitwerking hebben

 • Gezien de vele activiteiten binnen de club ter ondersteuning van de clubwerking, is er weinig of geen ruimte voor activiteiten voor het goede doel
  Onze Jeugdacademie beschouwen wij als club echter ook als ‘goede doel’, gezien het sociaal en maatschappelijk karakter van een voetbalvereniging

 • Er is een aangepast lidgeld voorzien voor gezinnen die meerdere jeugdspelers aangesloten hebben binnen de club:
  2de inschrijving geniet een korting van 10% op het lidgeld en voor de stages
  3de inschrijving geniet een korting van 20% op het lidgeld en voor de stages

 • Ook een spreiding van de betaling van het lidgeld wordt toegestaan mits voorafgaande toestemming.
  Het kan nooit de bedoeling zijn van de club om jongeren uit te sluiten van sportbeoefening wegens een minder gezinsinkomen waardoor lidgelden niet of amper betaalbaar zijn.  In overleg tussen ouders en club kan een ‘regeling’ genomen worden en eventueel uitzonderingen worden toegestaan. Veelal lopen deze regeliningen via een dienst voor budgetbeheer of een OCMW

 • RFC Wetteren is een multiculturele club en dat willen we zo houden. Onze samenleving wordt steeds heterogener qua culturen en etniciteiten. We veroordelen dan ook elke vorm van racisme

bottom of page