father8.png

EEN NIEUWE START

Het bestuur van RFC Wetteren wenst vanaf het ontstaan van de nieuwe club een transparante bestuurlijke structuur in te voeren op het niveau van de club. Deze structuur is gebaseerd op verantwoordelijkheid, betrokkenheid en transparantie in taken en verantwoordelijkheden. De club RFC Wetteren definieert daarbij zijn eigen identiteit en bestaansreden. Een duidelijke missie en visie(zowel op clubniveau als op niveau van jeugdopleiding) wordt beschreven in onderstaande beleidsnota“VISIE54795” (naar analogie met de vroegere stamboeknummers van de fusiepartners). Deze visietekst verwijst bovendien naar een nieuw en volledig geïntegreerd jeugdbeleidsplan. Dit jeugdbeleidsplan is gestoeld op het “Advanced / IP” model van Foot PASS en sluit naadloos aan bij de missie en visie van de club. Jaarlijks wordt deze visietekst opnieuw bekeken en formeel ondertekend door de club- en jeugdverantwoordelijken.

CLUBMISSIE < ALLEMAAL SAMEN (“TOUS ENSEMBLE”)

RFC Wetteren wenst kwalitatief voetbal aan te bieden voor alle voetballiefhebbers in een verzorgde accommodatie. Dit aanbod wenst de club om te zetten in een reële rentabiliteit naar investeerders en sponsors toe. De lokale verankering vormt een wezenlijk fundament van de club. De nieuwe club omarmt daarom graag zijn eigen rijke verleden maar staat met een ruime blik open voor de toekomst. De club RFC Wetteren wil op dergelijke manier ook symbool staan voor een solidaire gemeente en regio waarin traditie, respect maar ook ambitie de boventoon voeren. RFC Wetteren wil hiertoe zijn eigen familiale identiteit en eigenheid nog versterken zonder echter de rijkdom en de kracht van een nieuwe verscheidenheid te verliezen. De club wenst daarom RFCW’ers voor het leven in te lijven. De club streeft verder naar een professionele uitbouw van haar organisatie in alle geledingen op een financieel gezonde manier. Onze club heeft als ultieme ambitie een gevestigde waarde te worden op het hoogste niveau van het amateurvoetbal en tijdens dit proces een échte opleidingsclub op amateurniveau te worden. Gezien de hoog oplopende uitgaven en een niet altijd gelijke trend van structurele inkomsten is het draagvlak groot om ons eigen “voetbalkapitaal” te creëren. De jeugdopleiding en het gekoppelde doorstromingsbeleid zijn daarom primaire pijlers in de structuur van onze club.

VISIE54795 is geënt op 5 KERNWAARDEN. Deze kernwaarden weerspiegelen onze RFCW waarden waaraan huidige en nieuwe medewerkers dienen te worden getoetst. Alle medewerkers moeten in staat zijn om zich volledig terug te vinden in deze essentiële normen. In de driehoek visie-missie-ambitie spelen deze kernwaarden een belangrijke rol. Het betreft relationele waarden die richting geven aan het menselijk contact. Zij bezorgen ons een kader hoe we met elkaar en met al onze stakeholders willen omgaan. We beschouwen onze 5 kernwaarden als innerlijk kompas. Zij vormen samen met de missie van de club het fundament bij het nemen van élke beslissing. 

  1. TOON RESPECT

  2. SPREEK WAARDERING UIT

  3. TOON BETROKKENHEID

  4. STA OPEN VOOR VERANDERING EN INDIVIDUELE ONTWIKKELING

  5. NEEM VERANTWOORDELIJKHEID

 

MISSIE OP NIVEAU VAN DE JEUGDOPLEIDING

RFC Wetteren is een Oost-Vlaamse voetbalclub met een unieke benadering in het opleiden van jeugdvoetballers. Wij geloven namelijk in unieke talenten. Wij willen een jeugdopleiding zijn waar een aantal veilige randvoorwaardengecreëerd worden om deze talenten optimaal te ontwikkelen. Wij beschouwen vertrouwen, zelfbewustzijn, creativiteit en speelgelegenheid dan ook als ultieme brandstof voor een degelijke voetbalopleiding en voor een noodzakelijke zelfontplooiing. Wij willen daarom een ervaring op maat aanbieden door een doelbewust proces op gang te brengen waarin initiatief en zelfontdekking centraal staan.

VISIE OP NIVEAU VAN DE JEUGDOPLEIDING

Vanaf 2016 willen wij een inspiratiebron zijn voor de amateurclubs. RFCW wil een broedplaats zijn van talent, zowel van spelers, opleiders als van medewerkers. De jeugdopleiding is een langlopend project en heeft een tijdloos karakter. Dit dwingt ons om de jeugdopleiding enerzijds dynamisch, creatief, sociaal maar ook – op lange termijn - resultaat gericht te houden. Ouders dienen ons te kennen als de opleiding waarin hun kind boven zichzelf kan en mag uitstijgen. Samen moeten we trots zijn op de waarde die ze vertegenwoordigen voor RFCW. Voor ons is dat onze eigen Wetterse norm. We steken graag ons hoofd boven het maaiveld. Dat zijn we moreel verplicht aan onszelf en de anderen: wij willen onze maximale top bereiken. Als je niet boven jezelf kunt uitstijgen, kun je ook niet van anderen verwachten dat ze dat doen.

 

ONZE GERELATEERDE VOETBALVISIE OP CLUBNIVEAU

Clubcultuur weerspiegelt zich in missie en visie van de club, maar ook op het gebied van de globale voetbalvisie binnen een club. De club onderschrijft het standpunt dat de jeugdopleidingsvisie als kritieke succesfactor geldt binnen onze vereniging op amateurniveau. In onze club is de opleidingsvisie m.a.w. sturend geweest voor het bepalen van de globale voetbalvisie. Het profiel van de trainer van het eerste elftal werd in die optiek opgesteld.

Vanuit de jeugdopleidingsvisie is volgende voetbalvisie algemeen aanvaard binnen de club:

  • Wij spelen graag dominant met zin voor aantrekkelijk voetbal

  • Wij verdedigen vooruit en winnen van daaruit onze wedstrijden

  • Wij kiezen voor een verzorgde opbouw

  • Wij gaan geen duel uit de weg

  • We spelen met respect voor de fysieke integriteit van de tegenstander

 

DURVEN DROMEN 

Naar infrastructuur toe ijvert RFC Wetteren er - samen met de gemeentebestuur van Wetteren - voor om zowel jeugd als eerste elftal een zo kwalitatief mogelijke omkadering aan te bieden. 
Beide partijen zijn het erover eens dat de nieuwe club een inhaalbeweging dient uit te voeren op dit vlak. Op Dasseveld durven wij dan ook luidop dromen van: 

-          De uitbouw van een nieuwe functionele kantine
-          De uitbouw van nieuwe kleedkamers met afdoende capaciteit
-          De realisatie van 2 kunstgrasvelden