ico_scouting.png

Ben jij een talent, hebben wij u nog niet opgemerkt? Laat het ons weten

De scouting gebeurt voornamelijk in de maanden november, december, januari en februari, doch zijn wij steeds alert in het opmerken van potentiele spelers.
De verantwoordelijken voor de scouting richten zich op hun leeftijdsdoelgroepen in samenspraak met de coördinatoren en opleiders. De opleiders en afgevaardigden geven info door aan de coördinatoren met betrekking tot spelers die tijdens wedstrijden opgemerkt worden en die een meerwaarde kunnen betekenen voor RFC Wetteren.

SCOUTING JEUGD

Scoutingsteam Eddy De Winne en Rodney De Wachter
 

SCOUTINGSPLAN JEUGD

Scouting gebeurt op basis van de behoefteanalyse. Er wordt gericht gescout, vooral naar talentrijke spelers voor de groepen die nood hebben aan kwalitatieve versterking of om tot comfortabele aantallen te komen zodat aan iedereen voldoende speelgelegenheid kan geboden worden. De scouting gebeurd voornamelijk in de maanden november, december, januari en februari, doch zijn wij steeds alert in het opmerken van potentiele spelers. De verantwoordelijken voor de scouting richten zich op hun leeftijdsdoelgroepen in samenspraak met de coördinatoren en opleiders. De opleiders en afgevaardigden geven info door aan de coördinatoren met betrekking tot spelers die tijdens wedstrijden opgemerkt worden en die een meerwaarde kunnen betekenen voor RFC Wetteren.

Doel
Het aantrekken van jonge spelers om door middel van een eigen opleiding deze te laten doorstromen tot de A - kern van de eerste ploeg of naar een ploeg uit de hogere reeksen.
Als subdoel wordt gestreefd naar een goed niveau van alle jeugdploegen.
Het is de bedoeling om eerst onze eigen ploegen te doorlichten om zodoende over voldoende gegevens te beschikken van de kwaliteiten van onze verschillende teamspelers. Aan de hand van de evaluaties zullen de nodige conclusies genomen worden in functie van de interprovinciale kern. M.a.w. de eigen spelers krijgen de eerste kans !!!

Inhoud visie
Jeugdscouting begint bij de onderbouw (U6-U9). Hoe vroeger de ontdekking, hoe sneller ze zich de cultuur en de gewoonten van de club eigen kunnen maken. Bovendien worden ze op een verantwoorde manier opgeleid, wat de doorstroming naar een hogere categorie bevordert. Bij deze categorieën kan zowel regionaal als provinciaal gescout worden. Voor deze categorie wordt er een talentendag georganiseerd.
Bij scouting van spelers uit middenbouw (U10-U13) dienen we rekening te houden met de groeispurt. Jonge spelers verliezen een stuk beweeglijkheid en lenigheid, wat de prestatie niet ten goede komt.
Vanaf bovenbouw (U14-U17) kan er gerichter gescout worden in functie van bepaalde posities waarvoor uit de evaluaties gebleken is dat er niet voldoende kwaliteit in eigen rangen te vinden is.

SCOUTINGSYSTEEM

Werkwijze externe scouting
In enkele gevallen worden de namen van de te scouten spelers aangebracht door de trainers en kernleden. De trainers krijgen daarom de specifieke opdracht om opgemerkte tegenstrevers te vermelden aan de coördinatoren, scouts of hoofd scout jeugd.
Op basis van de te volgen spelers kan er een plan opgemaakt worden. Hiervoor wordt het scoutingsformulier aangemaakt.
In geval van een gunstige beoordeling kan de scout contact opnemen met de speler/ouders (tot het bekomen van de persoonsgegevens) met de melding dat de naam van de speler zal doorgegeven worden aan de hoofdscout jeugd.
In geen geval kunnen beloftes gemaakt worden.
Wanneer de gescoute speler een gunstige beoordeling krijgt na intern overleg, zal hij eventueel uitgenodigd worden tot het bijwonen van een aantal trainingssessies of talentendag.
Tijdens deze trainingssessie wordt de speler door de andere kernleden en trainer gevolgd. Uiteraard is het oordeel van de trainer van belang.
Na evaluatie van het aanwezige spelerspotentieel en de evaluatie van de aan te werven spelers in de vergadering van de Denkcel opleidingen, kan de speler uitgenodigd worden tot een beperkte eindselectie of kan er beslist worden om sommige spelers te overtuigen om voor RFC Wetteren te kiezen.
Spelers die zichzelf aanmelden worden tevens geëvalueerd. Bij een positief signaal krijgen ze eveneens een uitnodiging om te komen trainen. Bij negatief signaal ontvangen ze een brief niet-aansluiting. 

Werking
Niet enkel interne scouting (evaluaties) is van belang bij een kwalitatieve jeugdopleiding, ook externe scouting draagt er toe bij dat de speler zich kan blijven omringen door vaardige medespelers.
Om de kwaliteit van onze scouting te verhogen, worden verschillende initiatieven genomen, zoals de talentendagen en stages.

 

Gescoute RFC Wetteren spelers
Zoals ook in de visie van RFC Wetteren staat beschreven, is het de ambitie van de club om jeugdvoetballers op te leiden voor het eigen eerste elftal en bij uitbreiding het nationaal Belgisch voetbal. Dit wil zeggen dat we spelers die de kans krijgen zich te ontwikkelen bij een hoger aangeschreven (elite)  ploeg niet zullen beletten om hier aan deel te nemen.
Teneinde een overzicht te bewaren van de eigen spelers die in aanmerking komen voor een uitgaande transfer, wordt gevraagd de hoofdscout jeugd telkens op de hoogte te brengen wanneer een speler bij een andere ploeg werd uitgenodigd om een training of wedstrijd bij te wonen (zie ook intern reglement).
Op die manier kan er voor de mogelijke vertrekkers tijdig naar een mogelijke vervang(st)ers gezocht worden en vermijden we een acuut spelerstekort.