hierarchical9.png

De basis van een goede organisatie start bij een duidelijke structuur. 
Wie doet wat, wat zijn de verantwoordelijkheden, aan wie legt wie verantwoording af enz… 
Dit alles hebben wij op RFCW in STRUCTUURDOCUMENTEN gegoten die doorheen de club gekend zijn. 
Deze documenten helpen ons om sneller en beter te communiceren alsook is er op deze manier een zeer duidelijke aflijning van verantwoordelijkheden.

 

De raad van bestuur van RFC Wetteren bestaat uit 11 personen welke juridisch verantwoordelijk zijn. De Raad van bestuur houdt toezicht op de werking van het dagelijks bestuur. 
Ze nemen deel aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur, en vergaderen apart, indien hiertoe de noodzaak bestaat.

 

Het dagelijks bestuur onder leiding van Andy Bontinck welke verantwoording aflegt in de Raad van Bestuur.

 

Het sportief beleid Fanion valt onder leiding van Sportief verantwoordelijke Andy Bontinck en. Samen met de A-kern trainers zetten ze hun sportieve visie uit. 
Er is op regelmatige basis overleg met de Denkcel opleidingen om ervoor te zorgen dat de sportieve visies op elkaar zijn afgestemd. 

De club RFCW kiest beleidsmatig voor een gedeelde sportieve verantwoordelijkheid inzake jeugdopleiding via een Denkcel Opleidingen (DO). Deze DO vormt samen met de Sportieve Cel van het eerste elftal het departement Voetbalactiviteiten van de club. De uitvoering van het beleid van de jeugdopleiding via een DO kadert in de denkwijze dat de uitwerking en implementatie van een sportieve visie meer kans op succes heeft indien het “gedragen en gestuurd ”wordt door meerdere personen. Op deze wijze garandeert een DO een continue en continue kritisch proces op lange termijn. De DO wordt voorgezeten door de sportief eindverantwoordelijke (TVJO). Het profiel van onze TVJO loopt niet volledig samen met het geschetste profiel van een TVJO door VFV/Foot PASS, gezien de gedeelde sportieve verantwoordelijkheid.

 

Medische Cel
Bij topsport hoort een top begeleiding dus ook een uitgebreide medische staf. 
Naast de gebruikelijke kinesist beschikt RFCW ook over verschillenden andere belangrijke medische experten. Zo schenken we veel aandacht aan preventie.
Onze cardioloog en tevens clubarts Dries Viaene is het hoofd van onze medische cel welke verantwoording aflegt bij Denkcel Opleidingen en het sportief beleid Fanion.

 

Cel Scouting
Bij RFC Wetteren verdelen we de scouting in 2 departementen, scouting postformatie en scouting jeugd. Verantwoordelijke scouting is Rodney De Wachter welke verantwoording aflegt bij onze TVJO.

 

Jeugdbestuur
Het jeugdbestuur is de motor van het organisatorische op RFCW. Dit bestuur staat onder leiding van voorzitter Dimitri Van Hecke en jeugdmanager Patrick Braeckman welke meteen ook een verankering heeft in de Raad van Bestuur. 
Het jeugdbestuur is supervisor van de onderliggende cellen. 

 

Cel Tornooien
Deze cel staat onder leiding van Sam Van Handenhoven welke verantwoording aflegt aan jeugdbestuur

 

Cel Stages
Deze cel staat onder leiding van het jeugdbestuur.
 

Cel Kledij
Deze cel staat onder leiding van Katrien Braeckmans welke verantwoording aflegt aan jeugdbestuur

 

Cel afgevaardigden
Deze cel staat onder leiding van Kurt Grillaert welke verantwoording aflegt aan jeugdbestuur

 

Cel events jeugd
Deze cel staat onder leiding van het  jeugdbestuur
De cel staat in nauw overleg met cel events fanion.

 

Cel events fanion
Deze cel staat onder leiding van Niels De Craecker welke verantwoording aflegt aan het Dagelijks Bestuur. De cel staat in nauw overleg met cel events jeugd.

 

Cel Multimedia en Pers
Deze cel staat onder leiding van Niels De Craecker welke verantwoording aflegt aan Dagelijks Bestuur

 

Financieel Beleid
Verantwoordelijke van deze cel is Henk Van Der Heyden welke rechtstreeks verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur

 

Cel Infrastructuur en logistiek
Verantwoordelijke Frans Engels welke verantwoording aflegt aan het Dagelijks Bestuur

 

Cel Onderhoud
Deze cel staat onder leiding van Harry Van Gussem, hij leg verantwoording af bij het dagelijks bestuur.